20190310 Ons bekering is om God te vertrou dat Hy ons vir Hom lewend gemaak het en ons nooit weer godloos kan wees nie

Inhoud Hierdie preek wys hoe ons vertroue in Jesus Christus ons bekering tot God is en hoe geestelikes ons uit hierdie bekering tot God wil wegkeer. Omdat Christus ons inlyf in wie Hy vir ons is, leef ons met God as ons Vader en kan ons nooit weer godloos wees nie. Ons vertroue in Christus is ons wegkeer uit die geloof dat ons godloos is en dit is ons toekeer tot ons lewe saam met God. Geestelikes se mag om God in mense se lewe te wil verteenwoordig, word deur ons inlywing in Christus verbreek sodat hulle nooit weer ons geestelike gidse, ligte leermeesters en onderwysers kan wees nie. Omdat Christus se inlywing ons vir goddeloosheid doodmaak en met God laat leef, probeer geestelikes ons geloofsbekering soos godloos laat lyk sodat hulle weer mag oor ons kan kry.