20190224 Deur die nagmaal versterk die Here ons om ons nonsens te los en ons plig te doen

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die Nagmaal as godemaaltyd en die Nagmaal as teken wat die Here gebruik om ons in sy diens te versterk. Die Nagmaal wys ons dat ons volledig toegerus is vir ons diens aan God deur Jesus Christus. Deur ons in te sluit en te laat deel in sy liggaam en bloed, sy menswees vir ons in die hemel, maak Christus elke en alle beloftes van God se verbond as seëninge in ons lewe ʼn werklikheid. Geestelikes wil God nie dien nie, maar sy goddelikheid met Hom deel en maak daarvoor die Nagmaal ʼn godemaaltyd. Op hierdie wyse word hulle slegte dienaars wat elke plig ʼn geleentheid maak om deel van God se krag, lewe en mag te word in plaas daarvan om net hul plig te doen. Die Nagmaal rus ons toe om dankbare dienaars te wees terwyl godemaaltye mense hul plig teenoor God laat ontduik.