20190127 Ons bid Christus om God met ons te wees en nie die afgod te wees wat ons Hom maak nie

Inhoud Hierdie preek verduidelik die gebed: “Lei ons nie in versoeking nie” of “Laat ons nie in versoeking kom nie.” Ons vra met hierdie bede nie dat God sal ophou om ons uit te lok om sonde te doen nie, nie sondige gedagtes, gevoelens of begeertes in ons te laat op kom nie of om ons te help deur ons van weg te hou van plekke waar ons sondige gevoelens, gedagtes of begeertes kan kry nie. Met hierdie bede vra ons Christus om altyd God met ons te wees soos Hy God vir ons is en nooit te besluit om vir ons God te wees soos Hy vir goddeloses om is nie: om vir hulle die afgod te wees wat hulle van Hom in hul verstand, hart en gees maak. Ons vra die Here om ons nie te los en aan die god wie ons Hom maak in ons hart, verstand en gees oor te gee nie. Ons vra die Here om altyd vir ons God te wees soos Hy God is.