20190106 Omdat God sorg kan ons ons self toelê op die goeie werke waarvoor Hy ons voorberei het

Inhoud In hierdie preek word gewys dat God besig is waarmee Hy as Skepper besig is en gelowiges besig is waarmee God die Vader se kinders besig moet wees. Gelowiges hou hulle besig met dit waarmee kinders van God hulle moet besig hou, die goeie werke waarvoor God hulle al in hulle DNA’s voor voorberei het. Hierin het God die persoon en talente in hulle vasgelê vir hulle bestemde werke en hiervoor het Jesus Christus hulle weer reg gemaak. Gelowiges hou hulle besig met goeie werke, die geregtigheid van God se koninkryk, omdat hulle God vertrou om met die sorg en voorsienigheid besig te wees waarin Hy as Skepper vir hulle sorg. Goddeloses en afgodsdienaars hou hulle nie besig met die lewe waarvoor God mense gemaak, en deur Christus voor reg gemaak het nie. Hulle hou hulle besig met dit waarmee God besig is, sy voorsorg en voorsienigheid vir sy skepping. Dit maak hulle ingesteld op kos, drank en klere, dit is materialisme, en nie ingesteld op die diensbaarheid van goeie werke vir God nie.