2019.09.01 Preek bekering liefde afgodsdiens Christus hou gelowiges vas in sy liefde en ongelowiges in hul afgodsdiens

Inhoud Hierdie preek wys hoe Jesus Christus Homself as die Here openbaar van Jesaja 6: 6 – 8, wie Hom vir geestelikes hul afgod laat wees terwyl Hy vir sy kinders Here en God is, Wie die Here hul geestelike maatjie maak, het van Hom ʼn afgod gemaak wie hulle as God wil stil hou. Dit is wat geestelikes met die Here Jesus doen wanneer hulle van Hom hul bekerings – en doopsmaatjie maak. Hulle maak Hom die afgod wie hulle Hom in hulle lewe wil hê. Vir hulle laat die Here Hom hul afgod wees, sodat hulle hul nie tot Hom as die Here wat vir hulle as mens gely en uit die dood uit opgestaan het, kan bekeer nie. Sy kinders hou die Here só in sy liefde vas dat hulle hul altyd tot Hom as Here en God in aanbidding bekeer.