2019.08.25 Preek Geweld goddeloosheid afgodsdiens Goddeloses haat God omdat God hul dade sleg verklaar en sy kinders sin reg

Inhoud Hierdie preek wys dat goddeloses gewelddadig optree teen gelowiges omdat hulle goed doen. Die rede vir hierdie geweld is om die onderskeid wat God maak tussen offers wat mense vir Hom gee en die offer wat Hy vir mense gee, sy eie Seun, te vernietig. God se offer wat Hy gee maak sondaars en hul liefde vir God weer goed. Mense se offers vir God maak God die afgod van hul eiemagtigheid. Goddeloses en hul geestelikes sal hierdie onderskeid wat God maak tussen wie Hy goed laat wees deur sy offer en hoe mense hulle self vir God goed maak deur hulle offers, met geweld gelykmaak in hierdie wêreld. Daarom straf hulle gelowiges wat goed doen, as mense wat sleg is, om te wys hul God sal hul nie anders laat wees as wat hulle is nie, en God sal in hierdie wêreld net die afgod wees wat hulle Hom wil hê. Hy sal nie die God wees wie Hy homself vir sy kinders maak nie.