2019.08.11 Preek geloofsekerheid selfversekerdheid. Ons leef uit die geloof dat ons met alles wat ons doen God behaag

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen geloofsekerheid en absolute selfversekerdheid. Christene het geloofsekerheid dat God hulle en hul liefde vir God regverdig gemaak het, in en deur Jesus Christus. Hulle het sekerheid oor geregtigheid. Ongelowiges het absolute selfversekerdheid oor hoe hul vir hul self die hemel verkry of oor hoe hul eie besluite, planne en oortuigings God se eie besluite, planne en oortuigings is. Alles wat Christene uit die geloof in God se regverdigmaking doen, met al die foute, gebreke en oortredings daarin, is vir God volmaakte gehoorsaamheid. Alles wat ongelowiges uit absolute selfversekerdheid reg doen, is sonde vir God.