2019.06.16 Die wereld sal ons haat soos hulle Christus haat – sonder rede

Inhoud Hierdie preek wys dat goddeloses Christus sonder rede haat, net omdat Hy God is wie ons genadig is en lief het. Goddeloses haat Christus juis daarvoor dat Hy alle redes om godloos te wees deur sy verlossing weggevat het, want nou is hulle ontmasker as mense wat God net haat omdat Hy is wat Hy is – God. Soos hulle God haat net omdat Hy God is, so sal hulle ons wie kinders van God is ook haat – sonder enige rede wat ons sou gee om deur hulle gehaat te word. Omdat geestelikes die kerk weer ʼn staatskerk vir die nasie wil maak, wil hulle dat ons moet aanpas by die goddeloosheid van die openbare gemeenskap. Daarom maak hulle asof ons gehaat word met redes wat ons sou gee om gehaat te word en moet ons daarom verander om die geestelikheid van ʼn goddelose gemeenskap te word. Christene glo nie hierdie haat nie en ken dit as haat sonder rede. Haat vir God net omdat Hy God is en haat vir ons net omdat ons kinders van God is.