2019.05.26 Christus vergeef ons ons sondes Hy maak dit nie ons liefdes nie

Inhoud Hierdie preek wys hoe Christus ons bevry van sondes deur dit te vergewe en ons daarvan te reinig. Só laat die Here ons in sy liefde deel wat vir ons die lig is om sy wet weer as ware liefde vir God en ons naaste te kan ontdek. In sy liefde ontdek ons dat ons Hom altyd ʼn afgod wil maak wie ons sondes as ware liefdes sou regverdig. Dit wys hoe die NG Kerk Jesus die afgod maak wat alle seksuele persversies nou liefdes maak en die wet van God wegvat omdat dit mense “judgemental” sou maak, sodat die kerk weer die kerk van die staatsorde kan wees.