2019.04.07 Gelowiges se bekering is liefde nie regstellende aksie nie

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen hoe gelowiges van sonde bekeer en hoe geestelikes van bekering die wyse maak waarop mense hul harte vir mekaar sluit. Bekering in en uit geloof gaan nooit oor skulderkennings nie, want ons is vrygemaak van alle skuld. Dit kan ook nooit oor skuldverklarings gaan nie, want ons is in Christus regverdig en heilig gemaak. Ons erken sonde, nie sondeskuld nie, maar omdat ons ons harte vir mekaar oopmaak, omdat ons mekaar lief het. Ons erken ons oortredings as die sluit van ons harte en in liefde rou ons oor liefde wat moes gewees het. Alle geestelikes bedryf bekering as regstellende aksie – as die aksie waar skuldverklarings en skulderkennings gemaak word om skuld te vergoed. Hierdie boetedoening is nie bekering nie want dit maak mense in hul liefde vir God en mekaar dood: dit sluit mense se harte vir mekaar.