2019.03.31 Christus maak ons status houding en gedrag nuut

Inhoud Hierdie preek wys dat God ons nuut maak met ʼn nuwe status – om heilig en regverdig te wees, en deur hierdie nuwe status ons houding en gedrag ook nuut te maak. Ons nuwe houding is die vrug van die Gees soos beskryf in Galasiërs 5 en ons nuwe gedrag is om verantwoordelik, aanspreeklik, met ontsag en ywer besig te wees met goeie werke. Alle bekerings van sonde tot gehoorsaamheid is bekerings as nuwe mense met die status, houding en gedrag van nuwe mense. Ons kan nooit weer sonde bely of God se wet gehoorsaam met die ou status, houding en gedrag van onheilige en onregverdige mense nie. Geestelikes glo nie in gelowiges se nuutheid in bekering nie. Hulle wil God ʼn nuwe God maak met bekerings: hulle wil Hom rang gee sodat Hy sy soewereine houding sal verander na magsdeling en sy absoluutheid waarin Hy alles beskik sal verander na ʼn vennootskap met mense. Mense wil God bekeer, nie hulself nie.