2019.03.17 Ons bekeer ons deur ons self liggaamlik tot beskikking van God se diens te stel

Inhoud Hierdie preek wys op hoe verskil die bekering van sonde tot die wil van God tussen geestelikes en gelowiges. Christene stel hul liggaam se ledemate tot beskikking van God se diens terwyl geestelikes met bekerings hulle self en hul liggame oorgee, “surrender.” In hierdie oorgawe keer mense hulle tot geestelikes wat vir hulle godservarings en geestelike handleidings gee wat God se wet prakties maak. Gelowiges stel hul tot beskikking van God se diens omdat God saam met hulle lewe en sy Gees vir hulle gee, nie boekies met geestelike stappe hoe om wat, wanneer te doen nie. Geestelikes gee hul self oor aan God met geestelike wroegings waarmee hulle teen hul eie liggaam oorlog voer. Gelowiges wy hulle self liggaamlik in liefde toe aan God se diens. Vir die hele geestelike wêreld buite en binne die kerk is bekerring van sonde tot ʼn goeie lewe daarom altyd oorgawe aan mag terwyl dit vir gelowiges toewyding in en aan God se liefde is.