2019.02.22 Voorlegging oor Jesus as God en afgod in die NG Kerk aan die SDR Noordelike Sinode

Ek het die uitvoerende bestuur van die Noordelike Sinode versoek om die probleem dat die NG Kerk Jesus as God aanbid en as afgod vereer aan die Sinodale Diensraad van die Sinode mag voorle. Hulle het besluit ek moet die 21 bladsye in een bladsy opsom en in 10 minute aan die vergadering voorhou. Hierdie is die voorlegging van 22 Februarie 2019. Die vergadering het besluit om dit ‘n staande oop gesprek in die Sinodale Raad te maak.