2019.02.02 Christus laat ‘n man en vrou se liefde vir mekaar deur ‘n huwelik eg spontaan en vry wees Troue MC en Aruschka

Inhoud. Die Here verenig ʼn man en vrou in een persoon waarin hulle liefde vir mekaar as eggenote eg, spontaan en vry is. Deur hierdie vereniging deur God kan hulle as man en vrou hulle self aan mekaar gee in ʼn eenheid van een lewe, toekoms, liggaam, inkomste en tuiste. Hierdie liefde kan net as gawe gevind en gegee word. Dit kan nie kunsmatig opgewek word nie. Christus maak man en vrou vir mekaar elke dag heilig, sonder smet en onberispelik in hulle vereniging met Hom as mens in die hemel sodat hulle mekaar in die geloof só kan ontdek ten spyte van hul sondes. In hierdie heiligheid, smetloosheid en onberispelikheid in Christus kan hulle mekaar elke keer weer eg, spontaan en vry liefhê.