20181225 Omdat Jesus God met ons is, vra en ontvang ons as verlosde mense van God en van mekaar vergifnis

Inhoud Hierdie preek wys dat Jesus is gebore as Verlosser en God met ons, daarom het ons geen sondeskuld voor God die Vader nie en is Christus self God in sy genade en liefde met ons. Hierdeur verander Christus die vra en ontvang van vergifnis in sy kerk. Ons kan nie vra dat ons sondestraf weggevat word nie en ook nie vra nie dat God weer sy liefde aan ons sal gee, asof Hy deur ons sonde vir ons afwesig en afsydig geword het nie. Dit is hoe die geestelikes van hierdie wêreld God om vergifnis vra: hulle maak vergifnis vra die verlossing van sonde. In ons geloof in Christus as Verlosser en God met ons, vra ons om vergifnis wanneer ons vir die Here sê ons is hartseer dat ons Hom met ons sonde ʼn afgod gemaak het, sê ons dat ons Hom lief het en vra dat Hy ons net weer sal verseker dat Hy God met ons is en nooit vir ons die afsydige en afwesige God sal wees wat ons Hom maak nie. Dit is ook die nuwe manier waarop ons vir mekaar om vergifnis vra en vergifnis gee.