20181223 Christus regeer ons in en deur genade. Hy gee aan ons die Heilige Gees as die geskenk van Kersfees

Inhoud Hierdie preek wys hoe Jesus Christus die Here deur sy geboorte met Kersfees die beloofde Seun is wat in Jesaja 9 aangekondig word. Die Gees van Kersfees is die Heilige Gees, nie die geestigheid van die wêreld nie. Kersfees gaan oor hoe Christus die Here word wat sy kerk deur sy Gees in genade regeer en so vir hulle Wonderbare Raadsman, Sterkte God, Ewige Vader en Vredevors is – Hy straf hulle nooit vir enige sonde nie en gee vir hulle die liefde wat hulle nie verdien nie. Op hierdie wyse verbreek die Here die magsgreep van anargisme op gelowiges. Hulle word, is en bly mense binne ʼn donker land onder die juk van die wetteloosheid van wetteloses wat getrou bly aan die reg en geregtigheid van die liefde van die Here. Die Here verbreek ook die magsgreep van die wetteloosheid van wetteloses deur hulle volgens sy wet te straf. Só is Christus die Lig vir sy kerk in ʼn donker land