20181125 Geloofsgehoorsaamheid 18 Christus laat ons gehoorsaamheid vir God in die hemel en op die aarde volkome wees

Inhoud hierdie preek wys op die verskil van, om God die Vader te bid dat Hy sy Gebooie in die hemel en op die aarde deur Christus dieselfde sal laat werk, dat Christus ons liefde vir God sal reg en volkome laat wees, en om God te vra om as agente te kan optree waardeur Hy sy planne en besluite as God in die hemel deur mense op die aarde sal uitvoer. Die Vader laat sy Tien Gebooie deur Christus geskied, in hemel en op aarde. Geestelikes stel nie belang in gehoorsaamheid aan God volgens die Tien Gebooie nie. Hulle wil mense wees waardeur God sy voorsienige planne en besluite op die aarde uitvoer. Op hierdie wyse maak hulle hul self God se agentskappe en agente, instellings en mense wat God se besluite en planne op aarde namens God bedryf, en gelowiges niks anders nie as God se kliëntebasis. Wie glo dat God sy wil deur hulle op aarde uitvoer, het die hemel en aarde Christusloos gemaak. Wie glo dat Christus die Vader se Gebooie laat geskied in hemel en op aarde, leef met geloofsgehoorsaamheid aan God.