20181118 Geloofsgehoorsaamheid 17 Christus regeer ons deur God se beloftes vir ons waar te maak, nie sy wet af te dwing nie

Inhoud Hierdie preek wys dat met die bede “Laat U koninkryk” kom, bid ons tot God die Vader dat Hy sy koninkryk deur sy Seun sal laat kom, en nie deur ons nie. Christus het deur sy lyding en opstanding vir sondaars die kerk geskep waarin Hy God se verbondsbelofte vir hulle waar laat wees. Dit is hoe Christus sy Vader se koninkryk laat kom. Geestelikes wil net soos Jesus se dissipels dat God sy koninkryk deur hulle sal laat kom. Daarom bid hulle nie maar fluister vir God uitnodigings en aanbiedings tot magsdeling. Dit doen hulle in die ongeloof van die apostels Johannes en Jakobus dat hulle ook Jesus se lydensbeker met Jesus kan deel. Gelowiges bid dat die Vader sy koninkryk deur sy Seun sal laat kom, sodat hulle net kinders in en getuies van die koninkryk kan wees, nooit medeleiers, medeleermeesters en medevaders van God se koninkryk nie.