20180909 Christus met ons beëindig alle seremoniële godsdiens

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus alles is wat God met seremonies in die Ou Testament gewys het Hy is: Christus is werklik God met ons. Christus is God met ons soos die seremonies van die Ou Testament gewys het God in liefde met sy volk is. Wie Christus vir ons is en wat Hy vir ons doen, beëindig alle seremoniële godsdiens. Wie seremoniële geestelikheid wil bedryf terwyl Christus God met ons is, maak God doelbewus met hierdie seremonies afwesig en wil God self verteenwoordig wie hulle met seremonies afwesig gemaak het, in hulle en ander mense se lewens. Seremoniële geestelikheid is afgodsdiens.