20180603 Christus se liefde gee ons die geloofsonderskeiding tussen wat liefde is en waarvan ons hou

Inhoud hierdie preek wys dat die wyse waarop Christus ons as sy kinders liefhet, gee ons die geloofsonderskeiding tussen liefde en dit waarvan ons gewoon net hou. Die redes wat ons voorhou vir dit waarvan ons hou, word genoem opvattings, dit is opinies, menings en gevoelens. Die rede hoekom ons God liefhet, is omdat ons aan Hom behoort. Christus se liefde maak dit waarvan ons hou totaal onbelangrik vir ons liefde vir God en ons naaste. Daarom skep liefde die vryheid om verskillende menings en gevoelens te mag hê oor dit waarvan ons hou, sonder dat ons met mekaar daaroor stry. Dit keer ook die verhouding tussen wie sterk en wie swak is om. Wie sterk menings en gevoelens afdwing is swak en wie inskiklik is met menings en gevoelens oor waarvan ons hou, is sterk in die geloof. Vir die huwelik beteken dit dat bakleiery oor menings en gevoelens oor waarvan ons hou, die houding om jou mening of gevoel met krag te laat geld en die houding om van mekaar te hou eerder as om aan mekaar te wil behoort, wys dat die geloofsonderskeiding oor wat liefde is en wat dit is waarvan mense net hou en lekker is, in die huwelik verdwyn het.