20180422 Omdat God ons in sy liefde laat leef begeer ons nie God se goddelike krag nie

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen die vrug van die Gees wat die deugdes is waarmee ons God se wet gehoorsaam en die ondeugdes wat die deugdes van die gees ʼn magsvertoon van God se goddelike lewe en goddelike krag binne mense maak. Dit wys dat die moderne Christelikheid dit wat die Woord van God noem “om te swig voor die begeertes van jou sondige natuur”, aan die kerk voorhou asof dit die nuwe Christelike lewe sou wees. Hulle preek die gees van afgodsdiens en maak Jesus die afgod wat in Pinkstertyd mense met goddelike krag bemagtig, terwyl Christus die Here is wat aan ons die Gees gee wat ons met die vrug vervul waarmee ons God se wet kan gehoorsaam. Hulle laat mense swig voor hulle sondige natuur in die bygeloof dat dit ʼn beter en kragtiger manier is as om God deur die vrug van sy Gees te gehoorsaam.