20180408 Christus laat ons binne God se bedoeling vir ons as mens leef

Inhoud Hierdie preek wys dat mense mekaar verontmenslik net soos hulle God ontheilig. Dit doen hulle deurdat hulle God die bedoeling van God vir mense te verdraai sodat mense hulle self moet vind en moet leef binne mense se verdraaide opvattings. Wie God se bedoeling as God verdraai sodat God aan mense behoort en mense nie aan God behoort nie, verdraai ook mense se bedoeling om aan God te behoort op so manier dat mense mekaar besit. Met hierdie verdraaiing regverdig mense hulle sondige geaardheid asof dit hulle goeie geaardheid sou wees. Christus verbeek hierdie verdraaiing in ons deur ons in wie Hy as mens is in te sluit en só weer binne God se bedoeling met ons te laat leef. In hierdie vereniging met Christus skep die Heilige Gees in ons die gewone menslike deugdes waarmee ons mense aanvaar en ag binne met die bedoeling wat God vir hulle as mense het.