20180330 Christus het ons losgekoop om as kinders van God aan te neem

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus ons losgekoop het uit ʼn lewenswyse waarin ons met verdraaide bedoelings met God leef. Christus het nie net ons skuld kom afskryf soos arbeiders se skuld deur hulle werkgewers afgeskryf word nie. Hy het arbeiders losgekoop uit ʼn lewenswyse om God se arbeiders te wees, dat God hulle as kinders aan neem. Die preek wys dat wanneer God ons aanneem, vernader Hy ons lewenswyse van God se arbeiders na God se kinders toe, maar wanneer mense God as hulle God aanneem, is dit niks anders as arbeiders wat hul werkgewer kaap om hulle werknemer te wees nie. Christus het nie met sy kruisiging op Goeie Vrydag, God vir sondaars gekaap nie. Christus het met sy kruisiging op Goeie Vrydag sondaars God se kinders gemaak.