20180311 God skep vir ons rigting en toekoms in sy skepping

Inhoud Hierdie preek wys dat God nie soos die afgode van mense ʼn afgod van die verlede is nie. God is nie mense se mite van God en wat Hy as Skepper doen, is nie mense se legendes oor God nie. Hy is die Skepper wat alles laat gebeur soos Hy dit wil laat gebeur. Daarom maak God vir sy kerk paaie deur watermassas en woestyne om ʼn toekoms saam met God in sy skepping te hê. Daarom is dit goddeloos om te glo dat wat in die wêreld gebeur, gebeur volgens die mag van mense en die mag van die natuur op so ʼn wyse dat mense bevange is in hierdie magte. Dit is hoe afgode opgemaak word. Hulle moet aan alles wat volgens die mag van mense en die natuur gebeur, dieper betekenis gee. So word God die God van menslike ervarings en betekenisvolle lewens, maar kan Hy niks doen wat gebeur nie. God is nie ʼn god van die verlede nie, nie mense se storie van en oor God nie. Hy skep deur sy skeppingskrag vir sy volk paaie deur menslike en natuurkragte heen sodat hulle met Hom ʼn toekoms in sy skepping het.