2018.10.28 Ons aanbid Jesus Christus as God deur sy Vader as ons Vader aan te roep

Inhoud Hierdie preek wys hoe Christus ons in die “Ons Vader” leer hoe om Hom as God die Seun en God die Vader te aanbid. Hy leer ons nie gebedshoudings, -metodes of innighede soos geestelikes dit doen nie. Deur ons in te sluit en te laat deel is wie Hy as mens aan die regterhand van die Vader is, en te laat deel in die liefde tussen God die Vader en God die Seun, maak Hy ons kinders van God die Vader wat sy Vader as ons Vader kan aanroep in gebed. In gebed roep ons God die Vader aan in en deur ons vereniging met Jesus Christus as Here aan sy regterhand, dit is die bedoeling van “wat in die hemel is.” “Die hemel” is hoe God orals en altyd, binne en buite die skepping God is: deur Jesus wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van die Vader. Ons roep God in gebed aan
met deurdagte en gevoelvolle woorde wat ons teenoor God uitspreek. Afgodsdiens vervang gebed met meditasie waar mense leeg, sonder woorde, gedagtes en gevoelens teenoor God, God se krag en lewe in hulself wil aanvoel, en Hom as God nie meer as mense wil aanbid in gebed nie