2018.10.07 Geloofsgehoorsaamheid 12 Jesus Christus maak ons kinders van God die Vader

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen die ware kerk van Jesus Christus en die valse kerk van die duiwel. Jesus Christus is die ware Messias, die ware Christus, wie self God is en mens geword het om sondaar vir sondaars te wees. Daarom veroordeel Jesus nie sondaars wat in Hom glo nie, en gee Hy hulle nie aan die doodstraf oor nie, maar gee vir hulle die ewige lewe. Geestelikes soos die Fariseërs en skrifgeleerdes, is die duiwel se kinders omdat hulle die leuen glo van ʼn valse Christus wat sondaars volgens die wet van God veroordeel en aan die dood uitlewer, soos hulle met die owerspelige vrou wou demonstreer. Satanisme, soos gepreek deur die Moderne Christelikheid vandag, is ʼn selfskepping van geestelikes waaragter hulle hul ware mag om die valse kerk van die duiwel te wees, deur die veroordeling en doodstraf van die wet van God oor mense uit te oefen, verberg. Satanisme in die frontorganisasie van die valse kerk om die valse kerk van die duiwel se Messias soos die ware kerk van God te laat lyk.