2018.08.19 Jesus Christus die Here is God ons Herder wat ons volg

Inhoud Hierdie preek wys wat beteken dit om die Here te volg. Navolging van die Here is om die Tien Gebooie te gehoorsaam sommer net omdat God God is, omdat God jou goeie Herder is wat jou niks laat kort kom nie. Dit is wie Jesus Christus is. Hy is die Goeie Herder van Psalm 23 wat deur sy lyding en opstanding as mens uit die dood, sorg dat ons alles ontvang wat God aan ons as sy kinders gee. Wie God vir ons is en wat Hy vir ons gee, dat ons niks kortkom nie, is omdat Hy God is, nie omdat ons sy Gebooie gehoorsaam nie. Ons luister sommer net na God se gebooie, net tot eer van God. Geestelikes wil van Jesus hulle goeie leermeester maak. Daarom volg hulle Jesus as net sulke goeie leermeesters as wie Hy is en maak gehoorsaamheid aan God se gebooie iets waardeur jy na God toe gaan sodat Hy jou geestelike tekorte en gebreke, waarvoor Hy nie gesorg het nie, moet aanvul. Geestelike verering van Jesus is om deur gehoorsaamheid aan God sy seëninge te ontvang. Geloofsgehoorsaamheid is om as geseënde kind van God sommer net te doen wat Hy sê, net omdat Hy jou Goeie Herder is.