2018.06.10 Ons behoort as man en vrou aan die Here en is vir mekaar gegee

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen die huwelik as magsinstelling en die huwelik as liefdesverbintenis tussen man en vrou. Die verskil gaan oor of man en vrou saam aan die Here behoort en of hulle aan hulle self en aan mekaar behoort. Behoort hulle saam aan God, ontdek hulle mekaar wie God elkeen maak, laat wees, voor gebruik en voor aanstel in die verwondering dat God hulle aan mekaar as mens en vrou gegee het. Behoort hulle aan hulle self en aan mekaar, maak hulle mekaar soos elkeen hulle wil laat wees, wil uitbeeld, voor gebruik en voor bestem. Die enigste wyse waarop man en vrou mekaar as besitting kan opeis is deur die krag en mag van sedeloosheid. Binne die verbintenis “ons behoort aan mekaar” word hierdie sedeloosheid teenoor mekaar as liefde geglo en geleef. Alleen Christus herstel die verbintenis tot God op sy ʼn wyse dat man en vrou met mekaar in die geloof kan leef: “Ons behoort aan God en is vir mekaar gegee.” In hierdie geloof is man en vrou toegewy aan mekaar en vry van die mag om mekaar te besit.