2018.05.13 Christus gee aan sy kerk aandrywingskrag en aan sy lidmate die krag om saam met Hom as God te leef

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen die Here se Kerk en geestelike genootskappe wat hul self die kerk van de Here noem, maar dit nie is nie. Die Kerk van die Here word deur die Here aandryf deur die drie bedieningskragte wat die Here in sy Kerk ingebou het: 1. die prediking van die lyding en opstanding van Christus, 2. die bediening van die sakramente en 3. die toepassing van die Christelike tug. In hierdie Kerk leef lidmate binne die liefde van Gd met God. In geestelike genootskappe moet mense met hulle liefde en aanbidding hierdie genootskappe aandryf. Só word alles wat bedoel is om net die lewe met God te wees, werkkragte waarmee mense geestelikes se genootkappe aandryf.