2018.04.19 God laat ons altyd in Sy verbondstrou meer wees as wat ons van onsself dink, voel en glo Begrafnis Danie Haasbroek

Inhoud Hierdie preek wys dat God ons in sy voorsienigheid vir Homself meer laat wees as wat ons van ons self kan aanvoel, bedink of van kan glo. In God se verbondstrou laat Hy ons wees wie Hy ons voor geskep het. Daarom is ons ook meer as net hierdie lewe tot en met ons dood. Want God laat ons meer wees as net hierdie lewe. Christus se heilswerk is die wyse waarop God ons ook meer en anders vir Hom laat wees as wat ons onsself maak deur ons sonde. Selfmoord kan nie die meerwaarde wat God ons gee vernietig nie. Ons kan ook nie met selfmoord ons buite God se liefde stel nie, want ons leef in God se liefde deur dit wat Christus elke dag, die hele dag vir ons is en doen, en ook aanhou doen terwyl ons selfmoord pleeg.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *