2018.01.28 Die oordeel vir ons sonde is oor Christus gevel. Daarom is daar geen vonnis wat ons met die oordeelsdag moet uitdien nie

Inhoud Hierdie preek wys dat met Christus se wederkoms Hy self alle mense wat klaar veroordeel is, sal inbring vir die uitdiening van hul vonnis: om ewig godverlate te wees. Christus se veroordeling vir sondaars onder Pontius Pilatus was die hofsaak van God teen sondaars gewees. Daarom sal almal wat ingesluit is in Christus se veroordeling in hulle plek, nooit veroordeel word nie. Hulle wat nie in Christus ingesluit is nie, is daarom klaar veroordeel. Christus het die mag om almal wat klaar veroordeel is, met sy wederkoms byeen te bring vir die uitdien van God se vonnis oor hulle. Die doop is ʼn teken dat ons gewas is in die bloed van Christus, nooit veroordeel sal word nie en dat ons name in die boek van die lewe geskryf is. Die doop kan nie ʼn teken wees dat jou dade opgeteken word in die groot boeke van die voltrekking van die oordeel nie of dat daar vir jou nog ʼn hofsaak tussen jou en God wag nie.