20171231 In ons onversteurbare rus met God leef ons wakker en nugter in donker tye Oujaarsdagpreek

Inhoud Hierdie preek wys dat die nuwe sosiale kontrak van Suid Afrika dat almal rustig en veilig is in die ooreenkoms dat elkeen vir homself sy eie god vir sy eie sondige drifte kan opmaak, is ʼn waanbeeld. Dit wys ook dat in hierdie sosiale kontrak is dit hulle wat in Christus glo, wat hierdie nuwe sosiale orde om rus en vrede met sonde te hê, bedreig. Christene se rus en veiligheid is hulle lewe saam met Christus. Hulle lewe in geloof, liefde in hoop is ʼn lewe in die lig wat kom met die oordeelsdag van Christus. Die rus en veiligheid waarin die nuwe heidense gemeenskap van Suid Afrika leef, is die duisternis van ʼn gemeenskap onder die oordeel van God. Omdat Christene reeds in die lig leef wat gaan kom met die oordeelsdag, kan hulle rustig en veilig, wakker en nugter leef ten spyte van die bedreiging van hierdie nuwe heidendom in Suid Afrika.