20171217 Christus het mens geword om God se liefde ons tuiste te maak nie om ons hel op aarde te gee nie

Inhoud Hierdie preek wys dat wat met Christus se geboorte gebeur het, net met Hom gebeur het. Net Hy is God wat mens geword het om vir altyd God met ons en mens in die hemel te wees. Christus het nie mens geword om vir ons te kom wys hoe God in ons gebore moet word nie. God wat in ons gebore word, is nie wedergeboorte nie. Dit is afgodsdiens. Deur vir ons vandag die regverdige en sondelose, maar veroordeelde mens te wees, wat ons nie self kan wees nie, woon God onder ons. Woon beteken dat God ons weer tuis maak in sy liefde en ons tuis laat wees met die liefde wat ons aan Hom betoon. Christus het nie gekom sodat God ons menslikheid kan beset en verdring nie. Sou Christus dit gedoen het, het Hy ons lewe kom hel maak. ʼn Lewe waar jy in jouself nie jouself mag wees nie, maar waar God Homself in en deur jou is, is hel. Dit is die hel van afgodsdiens waarin jy jou eie-ek en eie-lewe moet veroordeel, doodmaak en ontken sodat God jou menswees kan beset en verdring op so wyse dat jy self niks meer is nie. Dit is niks anders as die duisternis van selfveroordeling en selfdoding nie. Om jou self as mens te moet veroordeel sodat God God in jou kan wees, is hel. Jesus het nie gekom om ons lewe hel op aarde te maak nie maar ons die ewige lewe te gee. ʼn Lewe waar ons as mense, soos God ons mens laat wees, tuis is in God se liefde.