20170910 Ons hou vas aan Christus wat werklik is en bly in sy regte liefde leef

Inhoud. Alle seremonies en seremoniële wette in die Bybel was prentjies van wie Christus sal wees en wat Hy sal doen met sy koms na die aarde toe. Hierdie prentjies van die Christus is net die skaduwee van Christus. Jesus is regtig Christus wat God met ons is: Hy is die regte offer, tempel, altaar, priester en Here van die Sabbat. God het hierdie prentjies van die evangelie ingestel en met Jesus se koms afgestel. Dit mag nie meer gebruik word nie. Die moderne Christelikheid, nes die Rooms Katolieke, stel weer hierdie seremonies wat God afgeskaf het in, omdat hulle ʼn Christus en godservarings fantaseer wat vir hulle meer werklik voel as die teenwoordige Here en sy liefde. Hierdie gefantaseerde godservarings vervang God en sy liefde in hul lewe. Deur nuwe selfopgemaakte seremonies weer in te stel, maak hulle lidmate die regte offer vir God, skep hulle weer altare in kerke, maak hulle kerke tempels en word hulle die teenwoordige priesters wat Christus vir mense onwerklik en afwesig maak. So is die pous die werklike teenwoordige Jesus saam met ons op aarde en Jesus die veraf onwerklike Christus in die hemel. Dit is die posisie wat geestelikes vir hul self bewerk met die herinstel van seremoniële geestelikheid: hulle is werklik en Jesus net ʼn skaduwee.