20170903 Christus maak ons gehoorsaamheid aan ons Vader goeie werke waarvoor mense God verheerlik

Inhoud Hierdie preek wys hoe Jesus Christus deur sy lyding en opstanding ons dade goeie werke maak wat God die Vader verheerlik. Elke gelowige se gehoorsaamheid aan God is alleen tot eer van God, Soli Deo Gloria. Die werklike stryd in die Reformasie was nie of ʼn mens goeie werke moet doen of nie, maar hoe is ons dade goeie werke wat God verheerlik. Die antwoord is dat Christus se heilswerk maak ons dade só! Hy maak ons gehoorsaamheid aan God se wet, navolging van Hom, kruisdra en selfverloëning. Navolging beteken gehoorsaamheid aan die wet sommer net omdat Hy ons liefdevolle Vader is nie, nie gehoorsaam om God se sorg te kry of sy straf te keer nie. Kruisdra beteken om vreugdevol en trots te sukkel met die Tien Gebooie wat ons net gedeeltelik regkry. Selfverloëning beteken dat ons ons oortredings volgens die wet erken, maar ons self altyd met vertroue as kinders van God die Vader sien, niks anders nie. Wie God só gehoorsaam se dade wys dat Hy vir sy kinders ʼn goeie Vader is. In afgodsdiens wys mense hulle perfekte gehoorsaamheid deur goddelike krag omdat hulle God as ʼn afwesige Vader minag.