20170423 Christus maak ons aanroep van God gebed en ons aanbiedinge aan God offergawes

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus ware aanbidding van Hom as Here en God geskep het in en deur sy lyding en opstanding uit die dood. Deur ons in al God se verbondsseëninge te laat deel en in te sluit, maak Christus die aanroep van God gebed en maak Hy mense se aanbiedinge aan God offergawes. Daarmee vernietig Christus alle ruilhandel tussen God en mens. Die Here wys in sy vervulling van God se verbondsondernemings dat mense se geestelike feeste is niks anders as rowersspelonke waar mense God probeer vereer met alles wat hulle van God gebuit en geroof het nie. Hierdie geeste en spirituele feeste van die moderne Christelikheid vandag, is nie eredienste nie: hulle aanroep van God is nie gebede en hulle aanbiedinge aan God is nie offergawes nie. Dit is geestelike geweld waarmee hulle God wil roof en wil deel in wie en wat God as Here is.