20170416 Christus het opgestaan om sy lewe ewig met ons te deel, Hy leef nie deur ons verder nie

Inhoud. Christus het die opdrag van God die Vader uitgevoer deur self weer as mens uit die dood op te staan op so wyse dat Hy vandag nog steeds mens is. Soos wat Hy aan sy dissipels gewys het hoe hy mens is na sy dood is Hy vandag nog steeds ʼn mens van vleis en bloed. Geloof in Hom as Here is om te glo dat Hy self as mens leef, ons in sy lewe as mens insluit en so ons aan God die Vader in sy liefde laat behoort. Ongeloof in die Here volgens die gees van die antichris is om nie te glo dat die Here vandag mens is van vleis en bloed nie, maar dat Hy gees is. Dit is die ongeloof waarin mense Jesus se lewe geestelik wil beset en besit. Daarom leef hulle in die ongeloof dat Hy in hulle moet opstaan, in hulle moet leef sodat hulle sy lewe vir Hom op aarde kan voortsit. Dit is die ongelowige hart van elke herlewing, oplewing en vernuwing wat die Here se lewe, liefde, waardes, beginsels, krag en Naam wil voortleef. Die Here het self opgestaan en lewe vandag nog steeds om ons in te sluit in wie Hy is sodat ons só aan Hom as God kan behoort.