20170326 Die wyse waarop Christus ons liefhet maak dat ons mekaar kan liefhê

Inhoud Hierdie preek wys op die twee verskillende opdragte: die opdrag van die Vader aan sy eniggebore Seun en die opdrag van Christus aan sy dissipels. Christus het die opdrag om sy lewe af te lê en weer op te neem. Die dissipels kry nie hierdie opdrag nie. Hulle kry ʼn ander opdrag, die nuwe gebod: om mekaar lief te hê soos Christus hulle liefhet. Hierdie is twee verskillende maniere om lief te hê. Christus het volkome lief om vir sy liefde veroordeel en gestraf te word. Hierdeur maak Christus sy dissipels en hulle liefde vir die liefde van die Vader volkome, al is hulle liefde vol sonde en tekortkominge. Christus se aflê van sy liefde in die oordeel van die Vader en sy opneem van sy lewe in liefde in die heerlikheid van die Vader, maak dat gelowiges in hulle gebroke liefde vir mekaar, mekaar oordeelloos en stafloos kan liefhê.