20170312 God is rustig vir mense soos ons God, ons stres Hom nie om vir ons God te wees nie

Inhoud. God rus deur dat Hy rustig vir alles wat Hy gemaak het God is. God se rus beteken nie dat Hy moeg was en sy krag na sy skepping van alles moes herwin nie. God het geen stres om vir alles wat Hy gemaak het goed te sorg, te bestuur en te ontwikkel nie. God rus ook in die wyse waarop Hy God vir sondaars is. Hy doen wat Hy vir sondaars in sy verbond onderneem het en daarom is Hy rustig God vir sondaars. Sy kinders maak Hom nie met hul sondes gestres nie. Ons gaan God se rus in wanneer ons Hom vertrou dat Hy weet hoe om vir ons God te wees sonder om oor ons te stres. Wie God nie met hierdie geloof nader nie, bly hardkoppig hulle verhard in die ongeloof dat God ʼn gestresde God is wat mense met hulle offers en toewydings moet rustig kry. Wie so met God besig is, sal nooit sy rus ingaan nie – die rus waar God weet hoe om vir mense soos ons rustig God te wees en rustig sy kinders te laat wees.