20170226 God laat ons deel in die vreugde om goed te wees en goed te doen

Inhoud Hierdie preek verkondig hoe die goedheid van God waarmee Hy ons weer vir Hom goed laat wees en goed laat doen, iets anders is as die tipiese welsynsbeeld wat ons in ons eie gemoed oor God en sy goedheid het. Die goedheid van God is hoe Hy is wat Hy is, die Skepper. Hy is goed met en vir sy skepping. In Christus herskep God ons om weer goed te wees en goed te doen, nie om versukkeld te bly in ʼn welwillendheid van God waarin ons altyd maar sleg en gebrekkig voor God is nie.