20170108 God maak ons waardevol om Hom te dien, daarom bly trots in ons diens

Inhoud Hierdie Psalm gaan oor die ontsteltenis van gelowiges om deur deugniete as waardeloos en nikswerd onteer te word. Die Psalm wys dat gelowiges waardevol in God se diens is omdat God hulle as sondaars vir sy diens reg en regverdig maak. Hulle waarde lê nie in hulle besittings of in wat deugniete van hulle dink of sê nie. God se raadsplan is die waarheid van gelowiges se lewe, nie die magsuitsprake van deugniete wat hulle waardeloos verklaar en oneervol behandel nie. Daarom kan hulle deur die dag ontstel word deur hierdie vernederings maar elke aand onbesorg rus van hulle diens aan God omdat God hulle weer die volgende dag in sy diens sal gebruik.