2017.06.04 God openbaar sy skeppingskrag aan almal maar Hy deel sy liefde net met sy kinders

Inhoud Hierdie preek wys dat alle mense God ken vir sy krag en wysheid waarmee Hy besig is om sy skepping, te maak, te bestuur en te onderhou. Hierdie kennis is nie tot enkele geestelikes of slimmes beperk nie. God se liefde deel Hy nie met elkeen nie. Dit stort Hy net in sy kinders se harte uit. Wanneer ongelowiges God se krag en wysheid in alles wat Hy gemaak het, raaksien, wil hulle God se krag en wysheid hulle eie krag en wysheid maak. Geestelikes wil God se krag kry om net soos God wonderwerke te doen en slimmes wil die kragte waarmee Hy sy skepping bestuur, lewenskrag, atoomkrag, swaartekrag, magnetiese en elektriese krag, ook hulle eie kragte maak. Gelowiges wil nie God se krag hul eie krag maak nie. Hulle sien God se liefde vir sy skepping raak en eer Hom vir die liefdevolle wyse waarop Hy alles maak en onderhou. Hulle sien God is lief vir sy skepping net soos vir hulle as sy kinders.