2017.05.28 Die wyse waarop Christus ons verlos maak dat ons God weer as Skepper eer en dank

Inhoud Hierdie preek wys dat Christene weer God as Skepper kan herken en erken in sy skeppingswerk deur die wyse waarop God hulle vergewe. Die wyse waarop God ons vergewe is ook die wyse waarop Hy Skepper van sy skepping is: uit Hom, deur Hom en tot Hom is alle dinge. Daarom kan nie een deel van God se skeppingswerk ons in ʼn geloofskrisis bring oor God en ons verlossing nie. Die gewaande geloofskrisisse wat kennis van God se handewerk vir die kerk sou skep, word deur die ongeloof van mense veroorsaak. Ongeloof in die tipe ingesteldheid dat God gee vir jou wat jy wil hê wanneer jy vir Hom gee wat Hy wil hê. Hierdie tipe afgod en afgodsdiens word vernietig deur elke stukkie kennis van hoe God Skepper is en hoe sy skeppingswerk is. Elke deel van God se skeppingswerk getuig teen so valse godsbeeld en godservaring. Goddeloses onteer God deur sy skeppingswerk tot selfaangedrewe godlose krag te maak wat hulle met die skyn van wetenskaplikheid oor die skepping “die natuur” noem. Met hierdie selfopgemaakte natuurkrag wil hulle die kerk belaglik maak deur die skeppingswerk van God. Die kerk leef nie in konflik met die skeppingswerk van God nie. Die kerk erken en herken God as Skepper in elke nuwe stukkie kennis oor sy skepping.