2017.05.22 Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie

Inhoud Hierdie preek wys op die kontras tussen die mens se breekbaarheid en God wat sy kinders heel hou in hulle breekbaarheid binne die geweld van hierdie wêreld. Niks in die mens, nie sy liggaam, siel of gees is onbreekbaar nie. God belê sy liefde as Vader in ons menslike breekbaarheid. Dit doen Hy deur ons te laat deel in die sterwe en lewe van Christus as mens in die hemel vandag. Daarom hanteer God ons met die sorgsaamheid waarmee ʼn besigheidsman die kleipotte wat sy kosbare lewensmiddele binne in hou, sorgsaam hanteer. Hy sorg dat die skat wat Hy in ons belê het, sy liefde vir ons, vir Hom ewig behoue bly. Daarom is dit Hy wat ons nie laat vaspen wanneer ons verdruk word nie, wat ons nie sonder raad los wanneer ons radeloos is en ons nie laat vernietig word wanneer ons val nie, ook nie deur die dood nie. Met sy krag as God wat alle ander kragte oortref, versorg en bewaar Hy ons om sy belegging van liefde in ons vir Hom self ewig te behou.