2017.04.14 Christus maak God se liefde vir ons ’n tuiste

Inhoud. Christus voer sy Vader se opdrag uit deur self die aangeklaagde, veroordeelde, skuldige en gestrafte sondaar volgens die wet van God te word. Hy word nie die koning van sy dissipels se gewapende geweld nie, nie die slagoffer van die Jode se moordkomplot nie en ook nie die vrygelate onskuldige van Pilatus se regspraak en politiekery met die reg nie. Omdat die Here in ons plek die veroordeelde sondaar volgens die wet van God word, word ons ingesluit in die liefde wat die Vader vir die Seun het. In hierdie liefde is ons tuis in die gewetensrus dat ons nooit weer deur God aangekla, veroordeel, beskuldig of sal straf nie. In die moderne Christelikheid moet mense self die lydingsbeker van Christus drink as die wyse waarop hulle hul self aan sy mag as God oor gee en ondergeskik stel.