2017.03.05 God skep ons net een keer om te wees wat ons is, mense wil ons altyd aanhoudend oor en oor maak

Inhoud. Hierdie preek wys dat God ons skep, nie transformeer nie. Ons eenheid met Christus waarin Hy ons sonde is en ons sy heiligheid en regverdigheid as mens is, is nie ʼn verhouding met God nie. Dit is ʼn skepping van God. God het ons gemaak en nuut gemaak om vir Hom te leef: ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het toe Hy ons gemaak het. God het nie driftige luste en impulsiewe magsdrome waarmee Hy ons oor en oor maak nie. Dit is wie geestelikes is en met ons wil doen in die naam van Jesus, maar hierdie Jesus is ʼn afgod wat hulle self opgemaak het. Die Here Jesus Christus is vir ons soos ʼn boer wat ons net een maak wat ons is en dan ontwikkel, bestuur en versorg. Die Here is nie vir ons ʼn tuinier wat ons elke keer in nuwe belustigheid en magsdrome oormaak om ons ten toon te stel nie. Hy maak ons een keer en versorg ons altyd om vrug te dra.