2017.02.19 Dit is God se vreugde en roem om goed te wees met en vir sy skepping

Inhoud Die preek wys hoe dit God se vreugde is om met sy skeppingswerk besig te wees. Die Here verheug Hom daarin om besig te wees met sy skepping en goed te wees daarmee en daarvoor. Die Psalm wys hoe die Here besig is om ekostelsels te bedryf, van die skuif van tektoniese plate tot en met die afwisseling van verskillende ekotydperke. Die gelowige ken hierdie goedheid van God in en deur sy verbond en daarom kan hy dit ook raaksien in die skepping. Goddeloses kan nie in die Here se skeppingsbedryf die vreugde sien waarmee Hy Homself as Skepper is nie. Hulle sien nie die vreugde waarmee God sy skepping bedryf deur al sy ekostelsels nie. Hulle sien die vertoon van magtigheid. Hierdie waanbeeld van God kom nie uit die skepping nie maar uit hulle magsdrif waarin hulle hul eie mag teenoor die skepping en mense wil glo asof dit welwillendheid is. Daarom sien hulle in die Here se skepping net hul eie magsbeeld. Hulle bewonder hul eie magsbeeld terwyl gelowiges verwonderd is oor hoe God vreugdevol besig is om Here van sy skepping te wees.