2017.01.22 God gee ons deur sy wet die lewenskrag en lewensvreugde om mens binne sy volmaakte skepping te wees

Inhoud Die Psalm openbaar dat God ons Rots en Verlosser is. Hy is ons Rots deur ons deel van sy volmaakte skepping te maak en te laat wees. In sy sorg en onderhouding van ons deur sy skepping is Hy alwys en almagtig. Hy is ons Verlosser wat ons in sy verbondstrou vergewe selfs al weet ons nog nie eers ons het sonde gedoen nie. Daarom is sy wet die volmaakte wyse waarop Hy ons wys op en onderrig in sy bedoeling met ons as mens in sy skepping. In sy wet ontsluit Hy vir ons die wysheid hoe om deel te wees van ons skeppingsdoel as mens. Om ons skeppingsdoel te kan ken gee ons weer lewenskrag en lewensvreugde. Daarom is sy wet vir ons reg, goed en volmaak en wil ons God se wil hoor as sy bevele, sy opdragte, sy voorskrifte, sy bepalings en sy gebooie om ons te lei in die wysheid om deel van ons skeppingsdoel te wees. Ons wil God se wil nie meer hoor as net ʼn riglyn waar ons ons eie betekenis aan ons lewe gee en self moet besluit hoe en wanneer ons na God se wet wil luister nie.