2017.01.13 God laat ons nooit deur die lewe oorweldig word nie. Hy gee dit as gawe en daarom bly ons diensbaar

Inhoud. God gee ons die gawe van lewe en laat ons in alles wat Hy in die lewe oor ons beskik binne sy goedheid en trou leef. Hy gee die gawe van lewe, neem dit en sal ons weer lewend mens laat wees en uit die dood laat opstaan. Op hierdie wyse hou God ons altyd in alles aan Hom diensbaar en word die gawe van lewe nooit vir ons ʼn bedreiging wat ons met krag moet antwoord nie. Wie in hierdie geloof diensbaar leef word vir elkeen tot seën. Hierdie preek wys ook hoe ʼn ma en vrou in haar diens aan die Here geëer en gewaardeer moet word as opdrag van die Here. Sy moet geprys word vir haar diensbaarheid en haar werke moet haar roem wees.