20161225 Christus is die sterk Verlosser wat sterk sondaars sy sterk kinders maak

Inhoud Hierdie preek wys dat Jesus Christus, die Seun van God as mens gebore is om die kerk se Sterk Verlosser te wees. Die Here is nie swakkelinge, sosiaal wanaangepastes, innerlike gekrenktes of politieke onderdruktes se Sterk Verlosser nie. Hy is ook nie Sterk omdat Hy mense breek en aan sy Almag onderworpe en ondergeskik maak nie. Hy is die sterk Verlosser omdat Hy sondaars wat sterk is in hulle sonde, sterk maak in hulle diens en liefde aan God. Sondaars se krag is hulle oog waarmee hulle alles wat goed is donker maak, alles waar liefde is en moet wees sien as sondige begeertes. Die Here word sy kinders se Lig omdat Hy hulle insluit en laat deel in sy heiligheid en regverdigheid as mens en vir hulle die gestrafte sondaar te word. So heilig God hulle en hul liefde vir Hom. ʼn Liefde waarin hulle weer sondigheid as donkerte kan herken en liefde as lig.